bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja strony

Druki do pobrania

Druki do pobrania

 

1. wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii pobierz
2. RRW-6 pobierz
3. tabele sprawozdawcze 3,5,8 pobierz
 4. Wniosek o poświadczenie dokumentu  pobierz
  DZIAŁ ZAKAŹNY  
5. zgłoszenie utrzymywanych ptaków pobierz
6. zgłoszenie stada bydła pobierz
7. wniosek o wpis pasieki pszczelej do rejestru pobierz
8. wniosek o zaświadczenie o pasiece w rejestrze pobierz
9. zgłoszenie gospodarstwa pobierz
10. zgłoszenie brojlerów do uboju pobierz
11. wniosek o wystawienie wewnątrz-unijnego świadectwa zdrowia pobierz
12. skierowanie do badania odstrzelonych lisów pobierz
13. skierowanie do badania krwi zwierząt dzikich pobierz
  DZIAŁ PASZ I UTYLIZACJI  
14. zgłoszenie podmiotu paszowego pobierz
15. wniosek o wydanie zaświadczenia pobierz
16. Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii jako podmiot
w sektorze utylizacyjnym
pobierz
17. Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego pobierz
  DZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI  
18. wniosek o wpis zakładu, prowadzącego rolniczy handek detaliczny, do rejestru
Powiatowego Lekarza Weterynarii - przykładowy wzór 

pobierz

19. wniosek o zatwierdzenie zakładu pobierz
20. wniosek o zatwierdzenie kraje trzecie pobierz
21. wniosek o zaświadczenie dla samochodu przewożącego środki spożywcze pobierz
22. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa pobierz
23. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu mięsa pobierz
24. informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju świń pobierz
25. zgłoszenie uboju cielaki kozy owce pobierz
26. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi
z konieczności poza rzeźnią
pobierz
27. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę
poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią 
pobierz
28. podanie o wydanie zaświadczenia - mleko pobierz
29. wniosek o wydanie decyzji o spełnieniu wymagań dla prowadzenia działalności pobierz

 

 

 Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 06.09.2019
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 05.09.2019
Dokument oglądany razy: 378