bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacje ogólne

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 
 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie CPR
  - Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw
  - Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych
 Pobierz 

DZIAŁ ZAKAŹNY

 

Określenie wieku lisów

 Pobierz

Informacja dla hodowców drobiu

Pobierz

Utrzymujesz ptaki- bioasekuracja

Pobierz

Informacja na temat wirusa Schmallenberg

Pobierz

Afrykański pomór świń - ASF

 

Rozporządzenie MRiRW z 9.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Pobierz

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.

Pobierz

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Pobierz

Co to jest afrykański pomór świń

Pobierz

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Pobierz

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Pobierz

ASF Materiały szkoleniowe dla Lekarzy Weterynarii

Pobierz

ASF Materiały szkoleniowe dla hodowców i producentów świń

Pobierz

Ulotka, Informacja - na temat wirusa ASF

Pobierz

Informacja na temat wirusa ASF

Pobierz

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - HPAI

 

Ulotka, informacja  - wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pobierz

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych. Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Pobierz 

Informacja o zasadach ochrony gospodarstw przed wniknięciem czynnika zakaźnego-bioasekuracji

Pobierz

Wytyczne dla hodowców drobiu

Pobierz

HIGIENA ŻYWNOŚCI 

 

Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskimi i rzemieślniczym przetwórstwie mleka

do wglądu
w PIW

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego
    – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Pobierz

Wymagania weterynaryjne przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa przy produkcji mięsa na użytek własny 

Pobierz

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt
gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Pobierz

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Pobierz

Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną,  gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne.

Pobierz

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PASZ 

 

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich, zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych

PobierzOpublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 21.04.2021
Podpisał: Barbara Maj-Świerczyńska
Dokument z dnia: 05.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 100