bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.07.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wniosek o rejestrację zakładu-hodowli psów/kotów/fretek oraz nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Druki do pobrania

 

 

1. Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii pobierz
2. RRW-6 pobierz
3. Tabele sprawozdawcze 3,5,8 pobierz
 4. Wniosek o poświadczenie dokumentu  pobierz
 

DZIAŁ ZAKAŹNY

 
5. Zgłoszenie utrzymywanych ptaków pobierz
6. Zgłoszenie stada bydła pobierz
7. Wniosek o wpis pasieki pszczelej do rejestru pobierz
8. Wniosek o zaświadczenie o pasiece w rejestrze pobierz
9. Zgłoszenie gospodarstwa pobierz
10. Zgłoszenie brojlerów do uboju pobierz
11. Wniosek o wystawienie wewnątrz-unijnego świadectwa zdrowia pobierz
12. Skierowanie do badania odstrzelonych lisów pobierz
13. Skierowanie do badania krwi zwierząt dzikich pobierz
14. Wniosek o zatwierdzenie zakładu/obiektu/działalności oraz nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego pobierz
 

DZIAŁ PASZ I UTYLIZACJI 

 
15. Zgłoszenie podmiotu paszowego pobierz
16. Wniosek o wydanie zaświadczenia pobierz
17.

Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii jako podmiot w sektorze utylizacyjnym

pobierz
18. Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego pobierz
 

DZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI

 
19. Wniosek o wpis zakładu, prowadzącego rolniczy handek detaliczny, do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii - przykładowy wzór 

pobierz

20. Wniosek o zatwierdzenie zakładu pobierz
21. Wniosek o zatwierdzenie kraje trzecie pobierz
22. Wniosek o zaświadczenie dla samochodu przewożącego środki spożywcze pobierz
23. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa pobierz
24. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu mięsa pobierz
25. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju świń pobierz
26. Zgłoszenie uboju cielaki kozy owce pobierz
27. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego
ubojowi z konieczności poza rzeźnią
pobierz
28. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią  pobierz
29. Podanie o wydanie zaświadczenia - mleko pobierz
30. Wniosek o wydanie decyzji o spełnieniu wymagań dla prowadzenia działalności pobierz

 

 

 Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 05.07.2021
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 05.09.2019
Dokument oglądany razy: 929